D-Vela construction progress - 5th week, July 2018

Tuần 5, tháng 07/2018:

- Lắp đặt điện âm tường tầng 5.

- Xây tường tầng 8.

- Xây tường tầng 9.

- Thông dây điện tầng 9.

Vui lòng liên hệ hotline DRH Holdings 0901 279 979 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 4th week, July 2018

Tuần 4, tháng 07/2018:

- Lắp đặt và sơn lan can an toàn.

- Lắp dựng cây chống hầm B-1.

- Lắp đặt bơm nước tạm công trình.

Vui lòng liên hệ hotline DRH Holdings 0901 279 979 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 3rd week, July 2018

Tuần 3, tháng 07/2018:

- Gia công coppha cột vách.

- Định vị tim trục xây tường tầng 9.

- Nhập tủ điện về công trường.

- Thi công hệ thống điện tạm.

- Lắp đặt hệ thống nước tạm.

Vui lòng liên hệ hotline DRH Holdings 0901 279 979 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 2nd week, July 2018

Tuần 2, tháng 07/2018:

- Lắp đặt lan can an toàn lỗ thông tầng.

- Gia công coppha cột, vách.

- Bơm vữa cáp DƯL sàn tầng 13

- Thông dây mồi ống điện âm sàn tầng 8.

- Tô tường văn phòng BCH.

Vui lòng liên hệ hotline DRH Holdings 0901 279 979 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 1st week, July 2018

Tuần 1, tháng 07/2018:

- Thông dây mồi ống điện âm sàn.

- Làm văn phòng BCH.

- Dọn dẹp mặt bằng thi công.

Vui lòng liên hệ hotline DRH Holdings 0901 279 979 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 4th week, June 2018

Tuần 4, tháng 06/2018:

- Thực hiện công tác bảo dưỡng bê tông sàn tầng 13.

- Dọn mặt bằng hồ bơi sàn tầng 6.

- Nghiệm thu xây tường tầng 7.

Vui lòng liên hệ hotline DRH Holdings 0937 973 366 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 2nd week, June 2018

Tuần 2, tháng 06/2018:

- Hoàn thành công tác đổ bê tông tầng 13.

Vui lòng liên hệ hotline DRH Holdings 0937 973 366 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 1st week, June 2018

Tuần 1, tháng 06/2018:

- Hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị cho việc đổ bê tông tầng 13.

- Nghiệm thu hệ thống M&E sàn tầng 13.

- Định vị tim trục xây tường tầng 9.

Vui lòng liên hệ hotline DRH Holdings 0937 973 366 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 5th week, May 2018

Tuần 5, tháng 05/2018:

- Triển khai công tác chuẩn bị cho việc đổ bê tông sàn tầng 13.

- Lắp dựng cốt thép dầm sàn tầng 13.

- Lắp dựng coppha dầm sàn tầng 13.

- Định vị hệ thống M&E sàn tầng 13.

- Xây tường tầng 7.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0937 973 366 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 4th week, May 2018

Tuần 4, tháng 05/2018:

- Hoàn thành thi công sàn tầng 12.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0937 973 366 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 3rd week, May 2018

Tuần 3, tháng 05/2018:

- Hoàn thành thi công sàn tầng 11

- Đang thi công sàn tầng 12: lắp đặt cốp pha cột, vách thang máy, dầm sàn 12, ….

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0937 973 366 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 2nd week, May 2018

Tuần 2, tháng 05/2018:

- Đổ bê tông dầm sàn tầng 11.

- Xây bậc cầu thang tầng 6 lên tầng 7.

- Xây tường tầng 7.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0937 973 366 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 1st week, May 2018

Tuần 1, tháng 05/2018:

-  Hoàn thành thi công sàn tầng 10.

- Đang thi công lắp đặt cốt thép, coppha dầm sàn tầng 11.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0937 973 366 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 3rd week, April 2018
D-Vela construction progress - 2nd week, April 2018

Tuần 2, tháng 04/2018:

- Thi công cốt thép cầu thang bộ CT4 (tầng 8 lên tầng 9).

- Lắp đặt cốt thép ram dốc hầm B-2 lên B-1.

- Hoàn thiện hệ ống điện âm sàn tầng 9.

- Đang tiến hành công tác đổ bê tông sàn tầng 9.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0937 973 366 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 1st week, April 2018

Tuần 1, tháng 04/2018:

- Hoàn thành công tác thi công tầng 8.

- Triển khai các hạng mục chuẩn bị cho việc đổ bê tông dầm sàn tầng 9.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0937 973 366 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 4th week, March 2018

Tuần 4, tháng 03/2018:

- Đổ BT dầm, sàn tầng 8

- Lắp đặt hệ thống M&E sàn tầng 8

- Xây tường tầng 4

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0937 973 366 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 3rd week, March 2018

Tuần 3, tháng 03/2018:

- Hoàn thành các công tác chuẩn bị cho việc thi công sàn tầng 8.

- Lắp đặt cốt thép vách thang máy tầng 8.

- Lắp đặt coppha/cốt thép dầm sàn tầng 8.

- Xây tường tầng 3.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0937 973 366 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 2nd week, March 2018

Tuần 2, tháng 03/2018:

- Đổ bê tông sàn tầng 7

- Xây tường tầng 3

- Huấn luyện an toàn lao động định kỳ cho công nhân

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0937 973 366 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 1st week, March 2018

Tuần 1, tháng 03/2018:

- Thi công sàn tầng 7.

- Đổ bê tông cột tầng 6 lên tầng 7.

- Đổ bêtông cầu thang bộ.

- Xây tường tầng 2.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0937 973 366 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 2nd week, February 2018

Tuần 2, tháng 02/2018:

- Lắp đặt cây chống dầm sàn tầng 7.

- Thi công công dầm sàn tầng 7.

- Đổ bê tông cột tầng 6.

- Đổ bê tông vách thang máy 6.

- Thi công cầu thang bộ tầng 1 lên tầng 2.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0937 973 366 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 1st week, February 2018

Tuần 1, tháng 02/2018:

- Hoàn thành việc thi công bê tông dầm sàn tầng 6.

- Bảo dưỡng bê tông dầm sàn tầng 6.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0937 973 366 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 4th week, January 2018

Tuần 4, tháng 01/2018:

- Lắp đặt cốt thép dầm sàn tầng 6 (hồ bơi).

- Định vị hệ thống M&E dầm sàn tầng 6.

- Lắp đặt coppha dầm sàn tầng 6.

- Huấn luyện ATLĐ cho công nhân.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0937 973 366 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 3rd week, January 2018

Tuần 3, tháng 01/2018:

- Hoàn tất việc đổ bê tông dầm, sàn tầng 5

- Thi công các hạng mục kỹ thuật chuẩn bị cho việc thi công tầng 6

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0937 973 366 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 2nd week, January 2018

Tuần 2, tháng 01/2018:

- Nghiệm thu và bảo dưỡng bê tông sàn tầng 4.

- Đổ bê tông cột tầng 4 lên tầng 5.

- Thi công coppha dầm sàn tầng 5.

- Hoàn tất các công tác chuẩn bị cho việc đổ bê tông sàn tầng 5.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0937 973 366 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 1st week, January 2018

Tuần 1, tháng 01/2018:

- Hoàn tất thi công sàn tầng 4 (đổ bê tông dầm, sàn cột vách, M&E)

- Triển khai các công tác chuẩn bị cho việc thi công tầng 5.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0901 279 979 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.