Tiến độ thi công Dự án D-Vela tuần 02 tháng 10/2017

Tuần 2, tháng 10/2017:

- Thi công cột từ hầm 2 đến tầng 1.

- Nghiệm thu coppha vách thang máy.

- Tháo coppha và bảo dưỡng cột.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0901 279 979 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

Tiến độ còn lại: 254 ngày

Tiến độ thi công Dự án D-Vela tuần 01 tháng 10/2017

Tuần 1, tháng 10/2017:

- Lắp đặt cốt thép vách thang máy.

- Thi công chống thấm sàn hầm B2.

- Đổ bê tông sàn hầm B2.

- Tháo hệ shoring tầng hầm 2 góc B.

- Tháo dỡ shoring lớp 2 góc A

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0901 279 979 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

Tiến độ còn lại: 254 ngày

Tiến độ thi công Dự án D-Vela tuần 04 tháng 09/2017

Tuần 4, tháng 9/2017:

- Nhập thép về công trường. 

- Lắp đặt cốt thép lớp trên sàn hầm 2.

- Thi công chống thấm sàn hầm B-2.

- Đổ bê tông sàn hầm B-2.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0901 279 979 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

Tiến độ còn lại: 254 ngày

Tiến độ thi công Dự án D-Vela tuần 03 tháng 09/2017

Tuần 3, tháng 9/2017:

- Thi công lấp đất móng sàn hầm 2.

- Lắp đặt cốt thép vách thang máy.

- Thi công bảng quảng cáo tường rào mặt tiền dự án.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0901 279 979 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

Tiến độ còn lại: 254 ngày

Tiến độ thi công Dự án D-Vela tuần 02 tháng 09/2017

Tuần 2 tháng 9/2017:

- Thi công lấp đất móng sàn hầm 2.

- Lắp đặt cốt thép cột C3 và vách thang máy.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0901 279 979 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

Tiến độ còn lại: 254 ngày

Tiến độ thi công Dự án D-Vela tuần 01 tháng 09/2017

Tuần 01 tháng 9/2017: Dự án D-Vela đã thi công xong phần móng.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0901 279 979 để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn.

Tiến độ còn lại: 254 ngày

Tiến độ thi công Dự án D-Vela tuần 04 tháng 08/2017

- Đào đất tầng hầm 1 & 2: đã hoàn tất 100%.

- Lắp đặt hệ shoring và thi công sàn platform: đã hoàn tất 100%.

- Thi công móng: 90%.

- Đổ bê thông sàn hầm 2: 40%. 

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0901 279 979 để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn.

Tiến độ còn lại: 254 ngày

Tiến độ thi công Dự án D-Vela tuần 03 tháng 08/2017

Đào đất tầng hầm 1 (100%), tầng hầm 2 (90%)

Đổ bê tông sàn tầng hầm 2 (35%)

Thi công móng (75%)

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0901 279 979 để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn.

Tiến độ còn lại: 254 ngày

Tiến độ thi công Dự án D-Vela tuần 02 tháng 08/2017

Đào đất tầng hầm 1 (100%), tầng hầm 2 (85%)

Đổ bê tông sàn tầng hầm 2 (30%)

Thi công móng (70%)

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0901 279 979 để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn.

Tiến độ còn lại: 254 ngày

Tiến độ thi công Dự án D-Vela tuần 01 tháng 08/2017

Đào đất tầng hầm 1 (100%), tầng hầm 2 (85%)

Đổ bê tông sàn tầng hầm 2 (30%)

Thi công móng (60%)

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0901 279 979 để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn.

Tiến độ còn lại: 254 ngày

Tiến độ thi công Dự án D-Vela tuần 04 tháng 07/2017

Ngày 28/07: công trường gấp rút thi công đào đất hầm 1 và 2 đạt 90% khối lượng; và thi công cuốn chiếu giữa đào đất tầng hầm và đổ móng để kịp tiến độ đã cam kết.

Quý khách vui lòng iên hệ hotline của Dream House 0901 279 979 để được tư vấn chi tiết.

Tiến độ còn lại: 254 ngày

Tiến độ thi công Dự án D-Vela tuần 03 tháng 07/2017

Lắp hệ shoring - đã hoàn thành 10/25 móng, dự kiến hoàn thành phần móng vào cuối tháng 07.

Đào đất tầng hầm lớp 1: 80%

Đào đất tầng hầm lớp 2: 63%.

 

Tiến độ còn lại: 254 ngày