Trung tâm triển lãm SG SECC
Cách 2.5 Km
Cầu Phú Mỹ
Cách 2.5k Km
Bệnh viện Pháp Việt
Cách 3 Km
Trường Đại học RMIT
Cách 5.5 Km